property-found.com   579x80pix
ชื่อผู้ใช้ : รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก

ฟอร์มฝากขายที่ดิน(ฉบับเจ้าของที่ดิน)

ฟอร์มฝากขายที่ดิน(เจ้าของที่ดิน)

ข้าพเจ้า...........................................................................................บัตรประจำตัวเลขที่ ........................................

อยู่บ้านเลขที่ .....................................ถนน.....................................ตำบล/แขวง.................................................

อำเภอ/เขต.........................................จังหวัด...................................รหัสไปรษณีย์ ..... ........................................โทรศัพท์ มือถือ.......................................

เป็น     ¨เจ้าของ     ¨ผู้รับมอบอำนาจจากเจ้าของ  ¨ ตัวแทนจากหลายเจ้าของ ในที่ดินโฉนด  นส3ก.

เลขที่..............................หน้าระวาง........................ .. เนื้อที่รวม ..................ไร่...........งาน..............ตารางวา อยู่ที่  ตำบล.........................อำเภอ............................จังหวัด.................................(กรณีหลายโฉนด ให้ใช้เอกสารแนบ)

ทั้งนี้ ผู้เป็นเจ้าของที่ดินดังกล่าว ได้ลงนามรับรองไว้หลังเอกสารทุกฉบับแล้ว

ประสงค์ฝากproperty-found ให้เป็น”นายหน้า” ขายที่ดินแปลงดังกล่าว ในราคาไร่ละ......................บาท หรือตารางวาละ.............................บาท ภาระภาษี และค่าธรรมเนียมการโอน ผู้ขายออก ตามราคาประเมิน

การฝากขาย มีกำหนด1ปี นับจากวันที่ ..... เดือน.....................พศ.2555 ถึงวันที่..... เดือน......................พศ.2556

ค่านายหน้าในการขาย ผู้ฝากขายให้ในอัตรา ร้อยละ3  ให้ทันที เมื่อมีการเซ็นต์สัญญาจะซื้อจะขาย หรือมีการวางเงินมัดจำหรือทรัพย์สินใด  หากค่านายหน้าทั้งหมดเกินกว่าครึ่งหนึ่งของเงินวางมัดจำ จะจ่ายไม่เกินครึ่งหนึ่งของเงินวางมัดจำ และจ่ายส่วนที่เหลือเมื่อโอน

 หากนายหน้าขายได้มากกว่าราคาที่ตั้งไว้  ส่วนเกินยกประโยชน์ให้แก่นายหน้า แต่ภาระภาษีส่วนเกิน จากราคาที่ตั้ง ให้นายหน้าเป็นผู้ชำระ

ที่ดินดังกล่าว  ¨ไม่มีภาระผูกพัน  ¨มีภาระผูกพัน โดย   จำนอง  ขายฝาก   กับ...............................................

ครบกำหนดสัญญา ..................ในวันที่.......................................................

ข้าพเจ้า สัญญาว่า

1.จะไม่ติดตั้งป้ายขาย หรือข้อความใด ในที่ดิน หรือที่ข้างเคียง ซึ่งทำให้ผู้ซื้อ ติดต่อเจ้าของที่ดินได้โดยตรง อันเป็นอุปสรรคในการที่นายหน้าจะพาผู้สนใจมาดูที่ดิน

2. จะไม่ติดต่อกับบุคคลอื่นใด ซึ่งอาจได้รับข้อมูลเบื้องต้น จากนายหน้าแล้วเข้ามาติดต่อกับเจ้าของที่ดินเอง เพื่อหวังว่า จะไม่ต้องเสียค่านายหน้า หรือได้ส่วนลดจากราคาที่นายหน้าตั้งขายไว้ หากมีการกระทำเช่นนั้น ข้าพเจ้าจะแจ้งชื่อจริง หรือถ่ายรูป บุคคลนั้น ให้นายหน้าทราบ

3.จะไม่ตั้งนายหน้ารายอื่นหรือบุคคลอื่น  มาทำงานแข่ง เว้นแต่เมื่อเวลา ได้ผ่านไปแล้วอย่างน้อย6 เดือน หลังฝากขาย  หรือ พิสูจน์ได้ว่า นายหน้าไม่มีความสามารถ หรือบกพร่องอย่างรุนแรง และหากเมื่อแต่งตั้งบุคคลอื่น เพื่อขายแล้ว จะแจ้งชื่อจริงนายหน้าใหม่ทุกราย ให้นายหน้าเดิมทราบ

4. การฝากขาย ไม่มีค่าจ้าง เว้นแต่ค่านายหน้า เมื่อการชี้ช่องสำเร็จ   แต่ภาระการตรวจสอบสถานะของที่ดิน  การขับไล่ผู้ครอบครองอื่น  เป็นของเจ้าของเจ้าของที่ดิน

พร้อมหนังสือนี้ ข้าพเจ้า ได้แนบเอกสารสิทธิ์ พร้อมรูปถ่ายบัตรประจำตัวลงนามรับรอง เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของมาด้วยแล้ว

ลงชื่อ............................................................ผู้ฝากขาย   ลงชื่อ  ...................................................นายหน้า

       (..............................................................)                            (.................................................)

ลงชื่อ.............................................................พยาน          ลงชื่อ.......................................................พยาน

        (..............................................................)                          (.........................................................)

เมื่อ 20 พฤศจิกายน 2555 เข้าชม 2768 ครั้ง
 
วัตถุประสงค์ »
ประเภททรัพย์ »
จังหวัด »
อำเภอ/เขต »
ราคาเริ่มต้น »
ไม่เกินราคา »
Agency สมัครสมาชิก คลิกที่นี่
Agency เข้าสู่ระบบ คลิกที่นี่
ค่าโอน ค่าธรรมเนียมที่ดิน
ราคาที่ดินรายแปลง
ผังเมืองใหม่
ฟอร์มฝากซื้อที่ดิน
ฟอร์มฝากขายที่ดิน(ฉบับนายหน้าติดที่ดิน)
ฟอร์มฝากขายที่ดิน(ฉบับเจ้าของที่ดิน)
แบบฟอร์มการสมัครนายหน้าประจำจังหวัด
รับสมัครนายหน้าประจำจังหวัด
การป้องกันการเจาะ
การแบ่งค่านายหน้า
อ่านต่อ...
เชิญลงโฆษณา คลิกที่นี่
  property-found.com - โรงงาน โกดัง ที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ รีสอร์ท ฝากขาย ขายฝาก จำนอง warehouse, for sale, lease, rent
อสังหาฯ สำหรับขาย
ขายโรงงาน
ขายที่ดินเปล่า
ขายคลังสินค้า
ขายอื่นๆ
อสังหาฯ สำหรับเช่า
ให้เช่าโรงงาน
ให้เช่าที่ดินเปล่า
ให้เช่าคลังสินค้า
ให้เช่าอื่นๆ
ทำเลยอดนิยม
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
ปทุมธานี
เชียงใหม่
ชลบุรี
คู่มือซื้อขาย
บทความ/ข่าวสาร
สมัครสมาชิก
เว็บเพื่อนบ้าน
นโยบายการให้บริการ
ติดต่อเรา
จัดการระบบ  เช็คเมลล์   Copyright 2012 © property-found.com www.webkroox.com Designed By property-found.com