property-found.com   579x80pix
ชื่อผู้ใช้ : รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก

การแบ่งค่านายหน้า

ส่วนแบ่งค่านายหน้า    

ผู้ซื้อ หมายถึงผู้ประสงค์จะซื้อ หรือเช่า

ผู้ขาย หมายถึงผู้ประสงค์จะขาย หรือให้เช่า

รายรับ หมายถึง รายรับที่นายหน้าทุกฝ่ายได้รับจากเจ้าของทรัพย์สินตามสัญญานายหน้าที่ได้รับจริง

นายหน้าฝ่ายซื้อ หมายถึง ผู้ที่ทำหน้าที่นายหน้าฝ่ายผู้ซื้อหรือผู้เช่า ทรัพย์สิน นับจากproperty-found ไปหาผู้ซื้อ

นายหน้าฝ่ายขาย หมายถึง ผู้ทำหน้าที่นายหน้าฝ่ายขายหรือให้เช่า  นับจากproperty-found ไปหาผู้ขาย

หน้าที่นายหน้าฝ่ายขาย ได้แก่
1. สำรวจตรวจสอบทรัพย์สิน ถึงสภาพ ทางกายภาพ และทางนิติกรรม
2. จัดทำแผนที่ตั้ง แผนผัง ทรัพย์สิน
3. รักษา สำเนาเอกสารสิทธิ์
4. ถ่ายภาพทรัพย์สิน หรือทำรายละเอียดทรัพย์สินที่จะขายหรือให้เช่า
5.จัดหาเอกสารแสดงรายการประเมินที่เชื่อถือได้(ควรเป็นของกรมธนารักษ์)
6.ประสานงานให้กับทางproperty-found เข้าดำเนินการจัดทำสัญญานายหน้ากับเจ้าของทรัพย์สิน หรือ กับนายหน้าฝ่ายขาย หากมีการทำสัญญานายหน้ากับเจ้าของทรัพย์สินอยู่แล้ว และสัญญาต้องครอบคลุมถึงปัญหา ทุกประเด็น ที่อาจเกิด

        กรณีที่เจ้าของทรัพย์สินฝากขาย ยังไม่มีนายหน้าฝ่ายขาย ให้หมายถึง property-found ซึ่งทำหน้าที่แทน

 หน้าที่นายหน้าฝ่ายซื้อได้แก่

1.ตรวจสอบวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของผู้ซื้อ รายละเอียด ขนาด ราคา ที่ตั้ง ของทรัพย์สินที่ต้องการ
2. นำเสนอทรัพย์สินที่ประกาศขายในเว็บแก่ฝ่ายซื้อ

3. นำเสนอความต้องการซื้อของฝ่ายซื้อในเว็บ
3.ประสานให้ฝ่ายซื้อและขายได้พบ เจรจาต่อรอง

 

กรณีที่ผู้ฝากซื้อ ยังไม่มีนายหน้าฝ่ายซื้อให้หมายถึง property-found ซึ่งทำหน้าที่แทน

property-found  หมายถึง ผู้ทำการค้า หรือตัวแทน ซึ่งจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็คทรอนิกส์ ในชื่อภาษาอังกฤษว่า property-found ซึ่งประกอบ ธุรกิจ นายหน้า ซื้อ-ขาย เช่า ฝากขาย ขายฝาก จำนอง  อสังหาริมทรัพย์
ส่วนแบ่งค่านายหน้า

 

ส่วนแบ่ง

รายรับ

นายหน้าฝ่ายซื้อ

นายหน้าฝ่ายขาย

Property-found

100%

33.33%

33.33%

33.33%

เมื่อ 12 พฤศจิกายน 2555 เข้าชม 6695 ครั้ง
 
วัตถุประสงค์ »
ประเภททรัพย์ »
จังหวัด »
อำเภอ/เขต »
ราคาเริ่มต้น »
ไม่เกินราคา »
Agency สมัครสมาชิก คลิกที่นี่
Agency เข้าสู่ระบบ คลิกที่นี่
ค่าโอน ค่าธรรมเนียมที่ดิน
ราคาที่ดินรายแปลง
ผังเมืองใหม่
ฟอร์มฝากซื้อที่ดิน
ฟอร์มฝากขายที่ดิน(ฉบับนายหน้าติดที่ดิน)
ฟอร์มฝากขายที่ดิน(ฉบับเจ้าของที่ดิน)
แบบฟอร์มการสมัครนายหน้าประจำจังหวัด
รับสมัครนายหน้าประจำจังหวัด
การป้องกันการเจาะ
การแบ่งค่านายหน้า
อ่านต่อ...
เชิญลงโฆษณา คลิกที่นี่
  property-found.com - โรงงาน โกดัง ที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ รีสอร์ท ฝากขาย ขายฝาก จำนอง warehouse, for sale, lease, rent
อสังหาฯ สำหรับขาย
ขายโรงงาน
ขายที่ดินเปล่า
ขายคลังสินค้า
ขายอื่นๆ
อสังหาฯ สำหรับเช่า
ให้เช่าโรงงาน
ให้เช่าที่ดินเปล่า
ให้เช่าคลังสินค้า
ให้เช่าอื่นๆ
ทำเลยอดนิยม
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
ปทุมธานี
เชียงใหม่
ชลบุรี
คู่มือซื้อขาย
บทความ/ข่าวสาร
สมัครสมาชิก
เว็บเพื่อนบ้าน
นโยบายการให้บริการ
ติดต่อเรา
จัดการระบบ  เช็คเมลล์   Copyright 2012 © property-found.com www.webkroox.com Designed By property-found.com