property-found.com   579x80pix
ชื่อผู้ใช้ : รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก

กฎหมายนายหน้า

นายหน้า

จาก Wikibooks

ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น

นายหน้า (brokerage)

Scales even icon.svgวิ กิ ตํ า ร า ก ฎ ห ม า ย ไ ท ย

 

 

เนื้อหา

[ซ่อน]

นายหน้า (brokerage) เป็นสัญญาประเภทหนึ่ง ซึ่งบุคคลฝ่ายหนึ่งตกลงจะให้ค่าบำเหน็จ (commission) แก่บุคคลอีกฝ่ายหนึ่งเรียกว่า "นายหน้า" (broker) เพื่อตอบแทนการที่นายหน้าได้ชี้ช่องหรือจัดการให้เขาได้เข้าทำสัญญากับบุคคลอีกฝ่าย[1] สัญญานายหน้าอยู่ในบังคับแห่ง ป.พ.พ. บรรพ 3 เอกเทศสัญญา ลักษณะ 16 นายหน้า ซึ่งตำราบางเล่มเรียก "กฎหมายลักษณะนายหน้า"

เมื่อนายหน้าเป็นสัญญาประเภทหนึ่ง จึงต้องนำกฎหมายลักษณะสัญญามาใช้ด้วย เท่าที่ไม่ขัดกับกฎหมายลักษณะนายหน้า

เรื่องนายหน้านี้ต้องทำความเข้าใจให้ดี เพราะประกอบด้วย (1) สัญญานายหน้า และ (2) สัญญาที่นายหน้าชี้ช่องให้เกิดขึ้น ถ้าไม่อ่านให้ดีอาจฉงนสนเท่ห์ได้

[แก้ไข] เหตุผลที่เกิดนายหน้า

การที่บุคคลหนึ่งอาศัยอีกบุคคลหนึ่งช่วยเปิดทางไปสานสัมพันธ์ทางกฎหมายกับบุคคลที่สาม แทนที่จะเข้าหาบุคคลที่สามโดยตรงเลยนั้น อาจเป็นเพราะไม่รู้จักมักคุ้นด้วยกัน หรือไม่รู้จะติดต่อพบปะกันได้อย่างไร เป็นต้น บุคคลที่ช่วยเปิดทางนั้นจึงเป็นเสมือนสื่อกลางให้ผู้อื่นเกิดมาสร้างความสัมพันธ์กันในหลาย ๆ รูปแบบ โดยเฉพาะนิติสัมพันธ์ และบุคคลนี้เรียกว่า "นายหน้า"[2]

สำหรับนายหน้าเอง อาจช่วยเหลือเช่นนั้นเพราะหวังเงินตอบแทน หรือเพราะเป็นญาติสนิทมิตรสหายกันก็ได้ แต่ส่วนใหญ่แล้ว นายหน้ามักทำหน้าที่ด้วยประสงค์ต่อค่าบำเหน็จ โดยเฉพาะนายหน้าซื้อขายอสังหาริมทรัพย์, นายหน้าเช่าอสังหาริมทรัพย์ และนายหน้าจัดหางาน เป็นต้น[2]

[แก้ไข] องค์ประกอบแห่งสัญญา

การใดมิได้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยความสามารถของบุคคล การนั้นเป็นโมฆียะ

ป.พ.พ. ม. 153

บุคคลผู้ใดตกลงจะให้ค่าบำเหน็จแก่นายหน้าเพื่อที่ชี้ช่องให้ได้เข้าทำสัญญาก็ดี จัดการให้ได้ทำสัญญากันก็ดี ท่านว่าบุคคลผู้นั้นจะต้องรับผิดใช้ค่าบำเหน็จก็ต่อเมื่อสัญญานั้นได้ทำกันสำเร็จเนื่องแต่ผลแห่งการที่นายหน้าได้ชี้ช่องหรือจัดการนั้น ถ้าสัญญาที่ได้ทำกันไว้นั้นมีเงื่อนไขเป็นเงื่อนบังคับก่อนไซร้ ท่านว่าจะเรียกร้องบำเหน็จค่านายหน้ายังหาได้ไม่จนกว่าเงื่อนไขนั้นสำเร็จ แล้ว

นายหน้ามีสิทธิจะได้รับชดได้ค่าใช้จ่ายที่ได้เสียไปก็ต่อเมื่อได้ตกลงกันไว้เช่นนั้นความข้อนี้ท่านให้ใช้บังคับแม้ถึงว่าสัญญาจะมิได้ทำกันสำเร็จ

ป.พ.พ. ม. 845

สวัสดีค่ะ วิกิพีตังค่ะ!

[แก้ไข] คู่สัญญา

ป.พ.พ. ม. 845 บ่งบอกว่า คู่สัญญานายหน้ามีสองฝ่าย ฝ่ายแรก คือ ผู้ตกลงจะให้บำเหน็จแก่นายหน้า เพื่อตอบแทนการที่นายหน้าได้ชี้ช่องให้เขาได้เข้าทำสัญญากับบุคลอื่น ซึ่งอาจเรียกว่า "ผู้วานนายหน้า" ก็ได้ และฝ่ายที่สอง คือ นายหน้าเอง ซึ่งทำหน้าที่ประหนึ่งคนกลางระหว่างสัญญาอีกฉบับหนึ่ง[3] และปรกติแล้ว นายหน้ามักเป็นบุคคลธรรมดา แต่หากนิติบุคคลจะเป็นนายหน้าบ้าง ก็ทำได้โดยผ่านผู้แทนของนิติบุคคลนั้น ๆ ตามหลักทั่วไป[4]

กฎหมายไทยไม่ได้กำหนดว่า ผู้เป็นนายหน้าได้ต้องมีความสามารถทำนิติกรรม นักกฎหมายไทยจึงเห็นต่างกันเป็นสองกลุ่ม กลุ่มแรกว่า นายหน้าจะมีความสามารถทำนิติกรรม หรือไม่มี หรือมีแต่บกพร่อง เช่น เป็นผู้เยาว์, คนไร้ความสามารถ, คนเสมือนไร้ความสามารถ, คนวิกลจริต หรือคนล้มละลาย ก็ได้ทั้งนั้น เพราะปรกติแล้ว นายหน้าไม่จำต้องรับผิดเป็นการส่วนตัวในสัญญาที่ตนเป็นสื่อให้เกิดขึ้น[5][6][7][8]

กลุ่มที่สอง ซึ่งเป็นเสียงส่วนน้อย ว่า นายหน้าเป็นสัญญาประเภทหนึ่ง จึงต้องบังคับตามหลักทั่วไปเกี่ยวกับสัญญาด้วย ดังนั้น ในเมื่อไม่มีกฎหมายยกเว้นเป็นพิเศษ จึงต้องนำห

เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2555 เข้าชม 9147 ครั้ง
 
วัตถุประสงค์ »
ประเภททรัพย์ »
จังหวัด »
อำเภอ/เขต »
ราคาเริ่มต้น »
ไม่เกินราคา »
Agency สมัครสมาชิก คลิกที่นี่
Agency เข้าสู่ระบบ คลิกที่นี่
ค่าโอน ค่าธรรมเนียมที่ดิน
ราคาที่ดินรายแปลง
ผังเมืองใหม่
ฟอร์มฝากซื้อที่ดิน
ฟอร์มฝากขายที่ดิน(ฉบับนายหน้าติดที่ดิน)
ฟอร์มฝากขายที่ดิน(ฉบับเจ้าของที่ดิน)
แบบฟอร์มการสมัครนายหน้าประจำจังหวัด
รับสมัครนายหน้าประจำจังหวัด
การป้องกันการเจาะ
การแบ่งค่านายหน้า
อ่านต่อ...
เชิญลงโฆษณา คลิกที่นี่
  property-found.com - โรงงาน โกดัง ที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ รีสอร์ท ฝากขาย ขายฝาก จำนอง warehouse, for sale, lease, rent
อสังหาฯ สำหรับขาย
ขายโรงงาน
ขายที่ดินเปล่า
ขายคลังสินค้า
ขายอื่นๆ
อสังหาฯ สำหรับเช่า
ให้เช่าโรงงาน
ให้เช่าที่ดินเปล่า
ให้เช่าคลังสินค้า
ให้เช่าอื่นๆ
ทำเลยอดนิยม
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
ปทุมธานี
เชียงใหม่
ชลบุรี
คู่มือซื้อขาย
บทความ/ข่าวสาร
สมัครสมาชิก
เว็บเพื่อนบ้าน
นโยบายการให้บริการ
ติดต่อเรา
จัดการระบบ  เช็คเมลล์   Copyright 2012 © property-found.com www.webkroox.com Designed By property-found.com